ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE


01. 07. 2022 15.02 hod.

Počas trvania semestra sú úradné hodiny podateľne na Gondovej ulici 2 v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 16.00 h.