Snahy Katalánska o nezávislosť

Doc. Bohdan Ulašin z Katedry romanistiky FiF UK v rannom vysielaní RTVS diskutoval o pravdepodobnosti a následkoch jednorazového vyhlásenia nezávislosti Katalánska a v Správach RTVS naživo priamo z Katalánska komentoval situáciu (od 19. minúty).


11. 10. 2017 13.21 hod.

Doc. Bohdan Ulašin z Katedry romanistiky FiF UK v rannom vysielaní RTVS diskutoval o pravdepodobnosti a následkoch jednorazového vyhlásenia nezávislosti Katalánska a v Správach RTVS naživo priamo z Katalánska komentoval situáciu (od 19. minúty).