Univerzita pokračuje v proteste


01. 03. 2021 17.04 hod.

 

Pedagógovia aj študenti Filozofickej fakulty UK nesúhlasia so zámermi ministerstva školstva obmedziť akademickú samosprávu

 

Akademický senát FiF UK a Vedenie FiF UK podporujú nasledovné stanovisko Akademického senátu UK a Vedenia UK.

Znenie stanoviska

 

Vyhlásenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV k novele zákona o VŠ

Znenie vyhlásenia

 

Z listu dekana FiF UK prof. Mariána Zouhara akademickej obci FiF UK k pripravovanej novele VŠ zákona:

„Konsolidované znenie návrhu novely zo dňa 16. 2. 2021 bolo ministerstvom poskytnuté na verejnú diskusiu. Počas ostatných dní sa k nej vyjadrili reprezentácie vysokých škôl na Slovensku – Slovenská rektorská konferencia a Rada vysokých škôl, ako aj Klub dekanov, ktoré ju odmietajú en bloc, pričom kritizujú nielen jej obsah, ale aj spôsob jej prípravy, ktorá prebiehala bez akejkoľvek komunikácie so zainteresovanými stranami. Táto skutočnosť je o to vážnejšia, že nejde len o kozmetické úpravy fungovania verejných vysokých škôl (VVŠ), ale o zmeny, ktoré zásadne menia organizáciu, riadenie a správu VVŠ.“

Celé znenie listu

Prof. Emil Višňovský, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK:

„Cestou k zmene, logicky i politicky, môže byť len vzájomná cesta zhora aj zdola, teda dve cesty, ktoré sa musia spojiť do jednej a niekde sa zhodnúť na riešení. Musí to však byť zmysluplné riešenie, umožňujúce rozvoj samotných vysokých škôl. Takým riešením nie je táto novela, ale úplne nový, kvalitatívne iný a podstatne lepší vysokoškolský zákon, ktorého potreba dávno dozrela (dokonca to viackrát akcentuje aj spomínaný materiál MESA 10). Inak len stále strácame vzácny čas.“

Celý článok

Študentka FiF UK a predsedníčka Študentskej časti Akademického senátu FiF UK Patrícia Voľanská:

„Čomu sa v senátoch venujeme? Okrem iného rozhodujeme o všetkých dôležitých veciach, ktoré sa nás bezprostredne týkajú. Hlasujeme o dekanoch, rektoroch, o tom, koľko peňazí a na aký účel ako fakulta alebo vysoká škola použijeme. Keďže školy by bez študentov nemali žiadny zmysel, je dôležité, aby sme ten celý systém mohli formovať a spoluvytvárať. O túto možnosť nás chce ale ministerstvo pripraviť.“

Celý text blogu

Študentka FiF UK Nina Vlhová:

„Rektora už nemá voliť akademická obec, ale ministrom zostavená „správna rada“, do ktorej môže minister dosadiť skutočne kohokoľvek. Záleží len od vnútorných pocitov a zámerov ministra: o rok teda môže rektora vybrať Jozef Pročko, o niekoľko rokov fašista, ak bude „človekom“ ďalšieho ministra. Bez výberového konania sa tak v pozícii funkcionárov vysokých škôl ocitnú osoby, u ktorých postačí, že budú kádrovo vyhovovať.“

Celý článok

Univerzita Komenského v Bratislave nesúhlasí s novelou vysokoškolského zákona v aktuálnej podobe, ktorá otvára dvere politizácii univerzít a verejných vysokých škôl.

Viac na univerzitnej stránke protestu