NOVÝ HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A ODOVZDÁVANIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC


01. 03. 2021 16.17 hod.

 

Harmonogram štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác sa mení nasledovne:

a) termín na odovzdanie záverečných prác (letný termín štátnych skúškok): 7. mája 2021 do 15.00 h,
b) termín na prihlásenie na štátnu skúšku a záverečnú skúšku DPŠ: 3. – 7. mája 2021,
c) letný termín štátnej skúšky a záverečnej skúšky DPŠ: 31. mája – 25. júna 2021.

Ostatné termíny harmonogramu akademického roka 2020/2021 v letnom semestri zostávajú nezmenené.
Záverečné práce sa odovzdávajú výlučne elektronicky prostredníctvom AIS.
Prihlasovanie na štátnu skúšku alebo záverečnú skúšku DPŠ sa uskutočňuje prostredníctvom AIS.

Viac informácií je v opatrení dekana

 

Prehľad ďalších dôležitých termínov v letnom semestri 2020/2021:

1. termín na odovzdanie záverečných prác (jesenný termín ŠS): 25. júna do 15.00 h
2. jesenný termín štátnej skúšky a záverečnej skúšky DPŠ: 16. – 31. augusta 2021
3. termín na odovzdanie prihlášky na DPŠ: 30. júna 2021
4. termín na odovzdanie prihlášky na magisterské štúdium: 30. apríla 2021
5. Zápočtový týždeň: 10. – 14. mája 2021
6. Zápočtový týždeň (pre končiacich Mgr. študentov): 12. – 16. apríl 2021