Doc. Martin Vašš dostal Cenu Egona Erwina Kischa za rok 2018

Doc. Martin Vašš z Katedry slovenských dejín FiF UK dostal medzinárodnú Cenu Egona Erwina Kischa za rok 2018 za svoje monografie Zlatá bohéma a Medzi snom a skutočnosťou.


04. 10. 2019 14.57 hod.

Doc. Martin Vašš dostal Cenu Egona Erwina Kischa za rok 2018

Doc. Martin Vašš z Katedry slovenských dejín FiF UK dostal medzinárodnú Cenu Egona Erwina Kischa za rok 2018 za svoje monografie Zlatá bohéma Medzi snom a skutočnosťou.

Cenu E. E. Kischa udeľuje každoročne Klub autorov literatúry faktu v Českej republike a Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku za najkvalitnejšie diela literatúry faktu na Slovensku a v Čechách.

Monografie doc. Vašša Zlatá bohéma : umelecká bohéma v Bratislave 1920 – 1938 (Marenčin PT, 2018) a Medzi snom a skutočnosťou : umelecká bohéma v Bratislave 1938 –  1945 (Marenčin PT, 2018) prinášajú rekonštrukciu životného štýlu a každodenného života bratislavskej umeleckej bohémy tvorenej výtvarníkmi a spisovateľmi v medzivojnovom a vojnovom období.

 

Viac informácií o odovzdávaní cien