Cena Martina Benku za rok 2018 pre dr. Katarínu Beňovú

Dr. Katarína Beňová z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK získala Cenu Martina Benku za rok 2018 v kategórii umenovedná činnosť. Cenu Martina Benku udeľuje výtvarníkom, teoretikom a absolventom štúdia dejín umenia Rada Fondu výtvarných umení.


07. 10. 2019 12.14 hod.

Dr. Katarína Beňová z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK získala spolu so Sabinou Jankovičovou Cenu Martina Benku za rok 2018  v kategórii umenovedná činnosť. Dr Beňová je tiež kurátorkou zbierky umenia 19. storočia Slovenskej národnej galérie. Medzi jej posledné publikácie patrí monografia Z akadémie do prírody – Podoby krajinomaľby v strednej Európe v rokoch 1860 – 1890, ktorá sprevádzala rovnomennú spoločnú výstavu Západočeskej galérie v Plzni a bratislavskej SNG a ponúkla dovtedy spolu nevystavovaný výber stredoeurópskych maliarov 19. storočia.

Cenu Martina Benku udeľuje výtvarníkom, teoretikom a absolventom štúdia dejín umenia Rada Fondu výtvarných umení na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku, pôsobiacej pri Fonde výtvarných umení.

Ceny sa udeľujú v súlade s testamentom Martina Benku – majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku Martina Benku. Udeľuje sa za výtvarné dielo v odbore maliarstva, sochárstva a grafiky výtvarníkovi do 40 rokov, za dielo teórie, kritiky a dejín slovenského výtvarného umenia teoretikovi do 40 rokov, absolventovi výtvarnej vysokej školy a absolventovi dejín umenia.