Výskum translačných politík v trestnom konaní

Katedra archeológie a kultúrnej antropológie pozýva v termíne 7. mája 2024 na prednášku a seminár Davida Weissa, ktorý predstaví výskumné dilemy aj metodologické riešenia na pomedzí translatológie a kultúrnej antropológie.


29. 04. 2024 15.42 hod.

Informácia v slovenskom jazyku

Prezentácia spája perspektívy ľudských práv a translačných štúdií a zameriava sa na teoretické a koncepčné úvahy, výskumné metódy a proces, ako aj na vybrané výsledky doktorandského výskumného projektu o prekladateľských politikách v rakúskom trestnom konaní. Akcia prebehne v anglickom jazyku.

Information in English

Bringing together human rights and translation studies perspectives, this presentation focuses on theoretical and conceptual considerations, research methods and process, as well as selected results of a doctoral research project on translation policies in Austrian criminal proceedings.

Pozvánka na podujatie