Sociálna a environmentálna spravodlivosť v EÚ

Katedra sociológie pozýva dňa 2. mája 2024 na prednášku a panelovú diskusiu pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do Európskej únie.


29. 04. 2024 15.32 hod.

Prvého mája si pripomenieme 20. výročie vstupu SR do Európskej únie. Počas tohto obdobia prechádzala EÚ mnohými krízami. Ich redistribučné účinky na európsku spoločnosť členské štáty dostatočne nezvládli. Sledujeme, že napríklad top päť najbohatších ľudí v EÚ za posledné tri roky zbohatlo o 76 % a spolu teraz vlastní majetok v rozsahu 429 miliárd eur. Odhaduje sa, že títo ľudia zarábali tempom v priemere 5,7 milióna eur za hodinu. Ich bohatstvo je však zdaňované oveľa menej ako je daňové zaťaženie zamestnancov a zamestannýň. V najbližších rokoch bude tiež potrebné financovať náklady trojitej transformácie: zelenej, digitálnej a sociálnej, ktorou členské štáty EÚ musia prejsť.

Aké nové zdroje možno získať a na aké konkrétne politiky by sa mohli použiť? Čo v tomto smere navrhuje európska občianska iniciatíva Tax the rich – Zdaňme najbohatších? Aj na tieto otázky odpovie László Andor (generálny tajomník Foundation for European Progressive Studies, bývalý eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie v rokoch 2010 – 2014). Následnej panelovej diskusie sa zúčastní aj bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová, expert na EÚ vzťahy Radovan Geist a docent z katedry sociológie Daniel Gerbery.

Podujatie organizuje Katedra sociológie FiF UK, Friedrich-Ebert-Stiftung a OZ Proforum.

Pozvánka na podujatie

Pozvánka na Facebooku