VEĽVYSLANKYŇA DOMINIKÁNSKEJ REPUBLIKY NAVŠTÍVILA FAKULTU

Dňa 11. júla 2022 navštívila FiF UK veľvyslankyňa Dominikánskej republiky Lourdes Gisela Antonia Victoria-Kruse s ďalšími hosťami. Išlo vôbec o prvé stretnutie so zástupcami Dominikánskej republiky na našej fakulte.


01. 06. 2022 12.38 hod.

Na stretnutí s dekanom prof. Mariánom Zouharom a vedúcim Katedry romanistiky FiF UK doc. Bohdanom Ulašinom hovorili o budúcej spolupráci pri organizovaní kultúrnych akcií. Ďalším bodom rozhovorov bolo otvorenie spolupráce v rámci študentských prekladateľských praxí – už na jeseň budú môcť prví študenti v rámci povinnej prekladateľskej praxe spolupracovať na preklade a titulkovaní dominikánskych filmov uvádzaných na Slovensku.

Hostia zároveň odovzdali knižný dar pre Katedru romanistiky FiF UK, a to 15 kníh od dominikánskych autorov.

Stretnutia sa zúčastnili aj radca veľvyslanectva Anadel Matos Tejeda, honorárny konzul Dr. Dušan Dvorecký a naša absolventka a aktuálne asistentka honorárneho konzula Mgr. Zuzana Kubičková.