Úradné hodiny a režim na FiF UK od 26. 11. 2021

Úradné hodiny študijného oddelenia budú až do odvolania v pondelok, stredu a piatok 9.00 – 11.00 h.


29. 11. 2021 11.52 hod.

 

Úradné hodiny študijného oddelenia

Od 26. 11. 2021 až do odvolania budú úradné hodiny študijného oddelenia v pondelok, stredu a piatok od 9.00 do 11.00 h.

V prípade potreby osobnej návštevy ŠO je platný režim OTP. Vzhľadom na nadchádzajúce dovolenkové obdobie je vhodné, aby ste všetky záležitosti vybavili do 16. 12. 2021. Po tomto termíne kontaktuje ŠO na spoločnej mailovej adrese: sofphil.uniba.sk

Úradné hodiny pracovísk dekanátu a podateľne

Úradné hodiny pracovísk dekanátu FiF UK sú až do odvolania obmedzené. Úradné hodiny podateľne sú počas pracovných dní od 09.00 do 14.00 h. Úradné hodiny ostatných pracovísk dekanátu FiF UK sú v pondelok, stredu a piatok od 09.00 do 11.00 h.

Opatrenie dekana upravujúce režim na FiF UK od 26. 11. 2021

Úplné znenie Opatrenia dekana FiF UK 8/2021, ktoré upravuje podmienky fungovania fakulty v období zákazu vychádzania nariadeného uznesením vlády SR.