ZOMREL DOCENT JÁN VILIKOVSKÝ

Vo veku 85 rokov zomrel významný prekladateľ, teoretik prekladu, literárny vedec a diplomat doc. Ján Vilikovský, CSc.


10. 05. 2023 10.33 hod.

Ján Vilikovský vo svojom živote zastával rôzne funkcie, my si ho pripomíname najmä ako literárneho vedca a teoretika prekladu. Okrem iného bol spoluzakladateľ Inštitútu prekladateľstva pri bratislavskej pobočke Univerzity 17. novembra. Na Katedre anglistiky a amerikanistiky vybudoval základy translatológie, učil tu v rokoch 1974 – 1990 a neskôr v rokoch 2006 – 2013. Jeho publikáciu Preklad ako tvorba poznajú všetci slovenskí teoretici, ale aj praktici prekladu a svojim životom a príkladom bezpochyby zanechal dojem na generáciách ďalších prekladateľov. Česť jeho pamiatke.