Znalecká činnosť v sociálnych vedách v 21. storočí

V termíne 11. júna 2024 organizuje Katedra politológie FiF UK podujatie o stave znaleckej činnosti v sociálnych vedách na Slovensku a v Česku.


28. 05. 2024 15.15 hod.

Cieľom akcie je zdieľať skúsenosti a diskutovať o súčasnom stave znaleckej činnosti v sociálnych vedách na Slovensku a v Česku so zahrnutím historických a komparatívnych súvislostí.

Podujatie prepája rozhodovateľky a rozhodovateľov z radov súdnej a výkonnej moci a právnických profesií so znalkyňami a znalcami ako aj akadémiou. Motiváciou je prehĺbenie vzájomného pochopenia rozmanitých pohľadov a stavu poznania tak vo vede, ako aj v právnej a rozhodovacej praxi. Podujatie zároveň predstaví, prvýkrát v slovenskom prostredí, teóriu kultúrnej expertízy, ktorá je na vzostupe v medzinárodnej literatúre od roku 2015. Teória je súčasnosti zároveň predmetom riešenia projektu so zameraním na vytvorenie globálnej siete aktérov, ktorí sa zaujímajú alebo angažujú v oblasti znalectva v sociálnych vedách (K-Peritia COST Action, Cultural Expertise Junior Network).

Podujatie sa uskutoční v slovenskom (českom) jazyku v rámci projektu Hovorme o súdoch, realizovanom na Katedre politológie Univerzity Komenského s finančnou podporou Veľvyslanectva USA.

Registrácia pre prezenčnú alebo online účasť

 

Logo COST Akcie K-Peritia