Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečný kurz a záverečná skúška UNICERT® III 2019

Katedra jazykov FiF UK v Bratislave vypisuje termín záverečného kurzu a záverečnej skúšky UNICERT® III na získanie certifikátu Unicert.


17. 09. 2019 15.08 hod.

Katedra jazykov FiF UK v Bratislave vypisuje termín záverečného kurzu a záverečnej skúšky UNICERT® III na získanie certifikátu Unicert v dvoch moderných cudzích jazykoch:

Anglický jazyk pre humanitné a spoločenské vedy

Nemecký jazyk pre humanitné a spoločenské vedy

Záväznú prihlášku treba odovzdať na sekretariáte Katedry jazykov FiF UK (Gondova 2, č. dverí 336) do 4. októbra 2019.

Bližšie informácie