VÝUČBA V LETNOM SEMESTRI A ZAPISOVANIE V AIS

Zápis na rozvrh v systéme AIS bude spustený 7. februára 2022.


05. 01. 2022 17.40 hod.

Z dôvodu očakávania rozhodnutia permanentného krízového štábu Univerzity Komenského bude informácia o forme výučby v letnom semestri 2021/2022 zverejnená najneskôr 31. januára 2022.