Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VÝSTAVA O SLOVENSKU I SLOVINSKU

Viaceré katedry FiF UK sa podieľali na príprave výstavy v Slovenskom národnom múzeu v Martine.


20. 02. 2018 14.39 hod.

Slovensko- slovinská dimenzia v Martine

Výstava Slovensko - slovinská dimenzia, na ktorej sa podieľala aj naša fakulta, je v týchto dňoch inštalovaná v Etnografickom múzeu Slovenského národného múzea v Martine. Výstava je prezentáciou kultúrno-historických i súčasných paralel a rozdielov Slovinska a Slovenska. „Výstavu realizovala skupina okolo lektorátu slovinského jazyka a kultúry, ktorý patrí na FiF UK k tradične výborne fungujúcim lektorátom slovinského jazyka Katedry slovanských filológií. Do prípravy sa tiež intenzívne zapojili študenti Katedry etnológie a muzeológie a študenti programu Stredoeurópskych štúdií,“ uviedla na vernisáži prof. Marta Botiková z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK.

Témy výstavy vychádzajú predstavujú štátne, geografické a historické súvislosti/dimenzie, s dôrazom na etnologické poznávanie spôsobu života, literárne a širšie kultúrne tradície a ich významné osobnosti, o architektonický obraz miest i snový obraz folklórnych príbehov.  

Výstavu v Slovenskom národnom múzeu v Martine si návštevníci môžu pozrieť do 31. marca 2018.

Foto:  Turiec Online

Slovensko-slovinská dimenzia