VÝSLEDKY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FIF UK

Dňa 31. mája 2023 sa uskutočnili voľby do Akademického senátu FiF UK.


01. 06. 2023 10.54 hod.

Volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK sa celkovo zúčastnilo 124 členov zamestnaneckej časti akademickej obce, čo predstavuje 45 % volebnú účasť.


Výsledok hlasovania