Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VYJADRENIE FIF UK K DIANIU V RTVS

Vedenie fakulty a členovia katedier politológie a žurnalistiky vyjadrujú znepokojenie zo situácie vo verejnoprávnom médiu.


30. 04. 2018 13.32 hod.

Vyjadrenie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k dianiu v Rozhlase a televízii Slovenska

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave so znepokojením vníma dianie vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska. Budúcich žurnalistov vzdelávame na našej fakulte už vyše 60 rokov, aj preto nám osud verejnoprávnej žurnalistiky nie je ľahostajný. Ako v minulosti, tak aj dnes považujeme slobodu slova a slobodu tlače za kľúčové a neoddeliteľné súčasti nielen akademickej práce, ale aj života v demokratickej spoločnosti.

V prostredí, kde existujú stovky internetových médií s nejasnou vlastníckou štruktúrou a kde v komerčnej sfére dochádza k postupnému ovládnutiu médií silnými ekonomickými aktérmi s politickým vplyvom, považujeme práve existenciu nezávislých verejnoprávnych médií za mimoriadne dôležitú. Aj preto sme presvedčení, že by bolo prospešné pokračovať v práci, ktorá urobila spravodajstvo RTVS najdôveryhodnejším na Slovensku.

V dobe sociálnych médií, keď sa vo významnej miere znásobili možnosti, a teda aj aktivity propagandy, ktorá používa dezinformácie ako prostriedok a dokonca zbraň masovej manipulácie, je pre Slovensko a jeho občanov mimoriadne dôležité, aby existovali dôveryhodné, nezávislé a najmä kritické spravodajské médiá. Za nenahraditeľnú považujeme ich úlohu pri kontrole výkonu moci. Práve táto kontrola totiž prispieva k zlepšovaniu kvality demokracie a života občanov našej krajiny.

Bratislava, 30. apríl 2018


prof. Jaroslav Šušol, dekan

doc. Daniel Klimovský, predseda Akademického senátu

Dr. Pavol Baboš, Katedra politológie

prof. Jozef Bátora, Katedra politológie

Dr. Vladimír Bilčík, Katedra politológie

Dr. Branislav Dolný, Katedra politológie

Dr. Zsolt Gál, Katedra politológie

Dr. Ján Hacek, Katedra žurnalistiky

doc. Erik Láštic, Katedra politológie

prof. Darina Malová, Katedra politológie

Dr. Matúš Mišík, Katedra politológie

Dr. Anna Sámelová, Katedra žurnalistiky

prof. Martin Slobodník, prodekan

Dr. Mária Stanková, Katedra žurnalistiky

doc. Mariana Szapuová, prodekanka

prof. Soňa Szomolányi, Katedra politológie

Dr. Aneta Világi, Katedra politológie

doc. Miloslav Vojtech, prodekan

prof. Marián Zouhar, prodekan