Vedecký seminár Katedry pedagogiky

Katedra pedagogiky organizuje v rámci cyklu vedeckých seminárov workshop Ako štatisticky spracovávať dáta z dotazníka v JASP.


09. 02. 2024 08.24 hod.

V rámci snahy o podporu a posilnenie vedecko-výskumnej činnosti organizuje  Katedra pedagogiky vedecké semináre zamerané na rôzne výskumné témy. Najbližší workshop bude viesť špičkový odborník z oblasti metodológie pedagogických vied, prof. Peter Gavora z Katedry pedagogiky. Počas podujatia sa oboznámite s možnosťami a spôsobmi štatistického spracovania numerických dát prostredníctvom programu JASP.

Workshop je prioritne určený súčasným i budúcim výskumníkom a výskumníčkam, ale aj širšej odbornej verejnosti, ktorú zaujímajú spôsoby i postupy štatistického spracovania numerických dát prostredníctvom programu JASP.

 

Pozvánka

Viac informácií o podujatí