Vedecký seminár Katedry pedagogiky

V rámci snahy o podporu a posilnenie vedecko-výskumnej činnosti organizuje Katedra pedagogiky FiF UK dňa 18. júna 2024 vedecký seminár.


13. 05. 2024 09.50 hod.

Seminár povedie doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. z Katedry pedagogiky a psychologie z Technickej univerzity v Liberci. Venovať sa bude téme Výskum učiteľských zborov v ČR.

Seminár je primárne určený odbornej verejnosti a (aj budúcim) výskumníkom a výskumníčkam, ktoré sa zaujímajú o empirické metódy i postupy a chcú byť oboznámené s najnovšími vedeckými výsledkami z oblasti pedagogických a sociálnych vied.

Pozvánka na podujatie