Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEDCI FIF UK ZÍSKALI VÝZNAMNÝ EURÓPSKY PROJEKT

Religionisti z našej fakulty budú spolupracovať na projekte Kultúrne dedičstvo a identity v Európe v budúcnosti.


18. 07. 2018 12.36 hod.

Vedci z FiF UK získali významný európsky projekt

Filozofická fakulta bude v najbližších troch rokoch spolupracovať na výskumnom projekte financovanom z programu Horizont 2020. Tím pod vedením doc. Dušana Deáka z Katedry porovnávacej religionistiky  FiF UK je členom výskumného konzorcia projektu CHIEF - Cultural Heritage and Identities of Europe's Future (Kultúrne dedičstvo a identity v Európe v budúcnosti), ktorý uspel v minuloročnej výzve H2020 Understanding Europe – promoting the European public and and cultural space.

Cieľom projektu je skúmať proces vytvárania a prenosu poznania o kultúre vo formálnej a neformálnej sfére vzdelávania, ako aj v rozličných podobách interakcií medzi ľuďmi. Práve tie sú dnes často prehliadané, hoci majú veľmi silný vplyv na to, ako mladí ľudia získavajú vedomosti o európskej kultúre. „V súčasnosti čelia myšlienky a hodnoty rešpektu voči menšinám a kultúrnej rôznorodosti, ktoré vzišli z európskej historickej skúsenosti, viacerým výzvam, ako je napríklad radikalizácia mladých ľudí v Európe, spochybňovanie významu projektu európskej integrácie, separatizmus a oživovanie tzv. kmeňových identít. Cieľom projektu CHIEF je podnietiť efektívny dialóg medzi rôznymi partnermi a prispieť k tomu, aby Európa bola v budúcnosti založená na inkluzívnejšom vnímaní svojho kultúrneho dedičstva a identity,“ hovorí vedúci výskumného tímu doc. Dušan Deák.

Okrem vedcov z Katedry porovnávacej religionistiky budú na projekte spolupracovať tiež odborníci z Katedry sociológie. Výskumné konzorcium projektu vedie tím z Aston University v Birminghame, okrem Filozofickej fakulty UK sú členmi ďalší ôsmi partneri z európskych aj mimoeurópskych krajín.

Viac informácií o projekte CHIEF nájdete v sekcii VEDA.