Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VĎAKA ERASMU SOM OBJAVILA, ČO VŠETKO DOKÁŽEM

Semester na zahraničnej univerzite obohatil nielen moje akademické vzdelanie, ale aj osobný život. Bola to skvelá skúsenosť, ktorá mi poskytla nové kontakty s ľuďmi z krajín takmer celého sveta (s niektorými som v kontakte dodnes) a tiež pohľad na svet z inej perspektívy.


03. 02. 2020 14.05 hod.

Na študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ som išla do Slovinska na Filozofickú fakultu Univerzity v Ľubľane. Aj keď adaptačné začiatky boli náročné, veľmi rýchlo sa mi podarilo naučiť sa novým normám a požiadavkám a včleniť sa do kolektívu. A to aj vďaka tomu, že k „Erasmákom“ boli takmer všetci veľmi ústretoví. Tento pobyt bol pre mňa významnou skúsenosťou najmä z hľadiska spoznávania kultúr iných krajín a učenia sa jazykov.

Zažiť semester štúdia na zahraničnej univerzite by som odporúčala každému študentovi. Umožní  vám zdokonaliť sa nielen v jazyku, v ktorom je realizovaná výučba a v jazyku krajiny, do ktorej ste vycestovali, ale pri väčšom záujme o komunikáciu s ľuďmi aj v jazykoch iných zahraničných študentov, s ktorými budete v kontakte. Dôležité je len prekonať zónu komfortu, dovoliť si v niektorých situáciách prekročiť vlastnú hranicu „trápnosti“, zbaviť sa myšlienok o tom, že sa niečo nedá a – vycestovať. Po prvotnom šoku z nového sveta postupne zistíte, že to stálo za to a získali ste skúsenosť, ktorá je nenahraditeľná.

 

A na záver pre tých, ktorí stále váhajú:

Ak máte pochybnosti o tom, či to zvládnete, odpoveď je, že určite áno! Nie každý túži cestovať a spoznávať svet. Ale ak patríte medzi tých, ktorí by chceli, len majú strach urobiť prvý krok, nemáte sa čoho obávať. Spoznáte nielen iných ľudí a novú krajinu, ale aj sami seba a myslím si, že budete milo prekvapení z toho, čo dokážete. Ako sa to stalo aj mne.

 

Katarína Baračková, študentka Katedry etnológie a muzeológie FiF UK.