Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Týždeň celoživotného učenia vyvrcholí medzinárodnou konferenciou o Age Managemente

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Týždňa celoživotného učenia 24. októbra usporiadajú záverečnú konferenciu medzinárodného projektu Age Management Uptake (KA2 Erasmus+), ktorý riešil otázky celoživotného vzdelávania.


21. 10. 2019 16.21 hod.

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na záverečnú konferenciu projektu Age Management Uptake, ktorá sa uskutoční vo štvrtok dňa 24. októbra 2019 v Bratislave. Medzinárodná konferencia predstaví riešenia a intelektuálne výstupy projektu Age Management Uptake, podporeného z programu KA2 Erasmus+. Za Filozofickú fakultu na ňom participovala Katedra pedagogiky a andragogiky.

Každým rokom vzrastie v Európe počet ľudí 60+ o 2 milióny. Pomer ekonomicky aktívnych obyvateľov k tým, ktorí sú ekonomicky neaktívni, sa do roku 2060 zmení z dnešných 4 ku 1 na pomer 2 ku 1. Vekový manažment (Age management) sa touto problematikou intenzívne zaoberá v snahe zabrániť možnej demografickej a ekonomickej kríze.

Program konferencie