Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

TEDxBratislava Women s docentkou Evou Škorvankovou

Koncom októbra vystúpila docentka Eva Škorvanková z Katedry všeobecných dejín FiF UK v Bratislave na podujatí TEDxBratislava Women.


13. 11. 2023 17.10 hod.

Štvrtý ročník TEDxBratislava Women na tému „Dva kroky vpred“, sa venoval ceste k inklúzii a rodovej rovnosti. Podujatie, ktoré prebehlo 28. októbra 2023 v Kinosále Slovenskej národnej galérie, prinieslo inšpiratívne vystúpenia, premietanie jedinečných prejavov z globálnej konferencie TED Women, moderované diskusie, networking a ďalšie sprievodné aktivity.

Hosťkou podujatia bola aj docentka Eva Škorvanková z Katedry všeobecných dejín FiF UK. Vo svojom príspevku „Potrebuje slovenský národ vzdelané ženy?“ zdôraznila, že:

  • vzdelávanie žien na našom území ovplyvňovali dobové predstavy o ich realizovaní v rodine a v domácnosti;
  • v minulosti sa ženy stretávali s rôznymi prístupmi, výhrami aj pádmi, podporou i bariérami;
  • vzdelanie je pre ženy v mnohých krajinách stále nedostupné, no ani u nás nemáme úplne vyhraté – podmienky pre vzdelanie, kvalifikáciu a primeranú prácu žien stále nie sú ideálne;
  • aj dnes stereotypy a predsudky o ženách znemožňujú ich  uplatnenie a zvyšovanie kvalifikácie.

Príspevok docentky Škorvankovej upozornil na historický kontext a aktuálnu realitu, v ktorej sa ženy stretávajú s rôznymi výzvami a prekážkami. Ukázal, že slovenská spoločnosť sa bez aktívych a kvalifikovaných žien nezaobíde. Ďakujeme za pútavú prezentáciu!

Viac informácií o poslednom ročníku podujatia nájdete na vlnách Rádia Devín.