Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študenti FiF UK vymysleli reklamnú kampaň

Aktuálnu reklamnú kampaň „Dôkaz, že dobrý skutok sa stal“ vymysleli študenti marketingovej komunikácie FiF UK.


19. 09. 2018 13.05 hod.

 

Kampaň pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum „Dôkaz, že dobrý skutok sa stal,“ ktorú aktuálne môžeme vidieť v uliciach Bratislavy, vznikla za účasti študentov tretieho ročníka Katedry marketingovej komunikácie (KAMAKO) našej fakulty. Víťazný študentský koncept stojí na smutne známej vete „Skutok sa nestal“.

Do procesu výroby tejto kampane študentov zapojila agentúra TRIAD, ktorá od začiatku spolupracuje s Bratislavským dobrovoľníckym centrom. Martin Woska, Chief Creative & Strategy Officer TRIADU, sa počas zimného semestra stretával so študentmi KAMAKO. Vysokoškoláci sa rozdelili do skupín a vytvorili malé študentské reklamné agentúry. Celý semester tak vznikali konkrétne kampaňové nápady pre skutočného klienta. Študenti najskôr pripravovali vlastnú prezentáciu o svojej "agentúre", ako keby sa prihlásili do tendra. Následne spracovávali stratégiu a brief, ukázali prvé nápady na debriefe a nakoniec si vymysleli vlastné kreatívne riešenia. Vo finále prezentovali nielen pred svojimi spolužiakmi z konkurenčných mini agentúr, ale aj pred klientom (Bratislavským dobrovoľníckym centrom) a kreatívcami z TRIADu. Klient si  potom vybral víťazné riešenie. Jeho autormi boli študenti Jakub Hrubý, Paula Straková, Veronika Žirošová, Martina Mihalovičová a Kamila Šebestová.  Návrh potom agentúra TRIAD dopracovala a zrealizovala.

(zdroj: strategie.hnonline.sk, foto: TRIAD)