Stretnutie s prezidentkou Helénskej republiky

Dňa 13. 3. 2024 sa na veľvyslanectve Grécka v Bratislave stretli grécisti FiF UK s prezidentkou Helénskej republiky Katerinou Sakellaropoulou.


20. 03. 2024 14.16 hod.

Docentka Jana Grusková a grécky lektor Stratos Gkogkolas z Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK informovali o štúdiu gréckeho jazyka a kultúry na fakulte aj v širšom slovenskom kontexte. Prezidentka vyjadrila vďaku za šírenie gréckych štúdií a prisľúbila podporu aj do budúcnosti.

Stretnutie sa odohralo v nadväznosti na udelenie vysokého štátneho vyznamenania Veľkodôstojník Fénixovho rádu docentke Jane Gruskovej a profesorovi Jánovi Zozuľakovi z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v máji 2023, ktoré im v mene prezidentky odovzdal veľvyslanec Helénskej republiky v SR Athanasios Ioannou.