Stretnutie s Júliou Sherwood

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy pozýva na diskusiu s prekladateľkou a propagátorkou slovenskej kultúry v zahraničí Júliou Sherwood.


07. 03. 2024 11.24 hod.

Stretnutie s Júliou Sherwood sa zameriava na jej činnosť ako prekladateľky súčasnej slovenskej literatúry do anglického jazyka a propagátorky slovenskej kultúry v zahraničí. Podujatie moderuje doc. Peter Darovec, PhD.

Pozvánka na podujatie