Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

STRETNUTIE S ABSOLVENTMI

V Moyzesovej sieni sme v stredu 10. 1. privítali absolventov našej fakulty.


20. 01. 2018 13.15 hod.

Absolventi fakulty sa vrátili do školy

V Moyzesovej sieni sme v stredu 10. 1. privítali absolventov našej fakulty. Vyše 80 absolventov našej fakulty prijalo pozvanie na spoločenský večer s názvom „Filozofi po škole – návrat na alma mater“. Podujatie  bolo jednou z prvých akcií, ktorými chce fakulta začať tradíciu  rozvíjania vzťahov so svojimi  bývalými  študentmi.

„Vo svete je bežné, že vysoké školy udržiavajú vzťahy so svojimi absolventkami a absolventmi. Filozofickú fakultu za jej  takmer 100 rokov skončilo vyše 30 000 absolventov, ktorí výrazne formovali našu krajinu, boli a sú úspešní doma aj v zahraniční. Storočnicu budeme oslavovať v roku 2021, dovtedy by sme chceli nadviazať kontakt s čo najväčším počtom absolventov a pozvať ich na oslavy,“ uviedla prodekanka doc. Mariana Szapuová. 

Program večera tvorili vystúpenia študentov a pedagógov fakulty a bol dôkazom, že fakulta je plná kreatívnych osobností, ktorí popri štúdiu či vedeckej práci pôsobia v hudobných skupinách, folklórnych či divadelných súboroch, spievajú alebo recitujú.  Zaznela vážna hudba, rock aj ľudové piesne, ale napríklad aj „kozmický ekopank“.  Účastníci sa tiež zabávali na špeciálnom výbere z poézie klasikov či netradičnom pretlmočení  básne E. A. Poea Havran do slovenčiny. Na odkaz Komenského nadviazalo pásmo Škola hrou doc. Juraja Hamara, vedúceho Katedry estetiky FiF UK a režiséra programu. 

Počas neformálnej recepcie absolventi debatovali so svojimi bývalými učiteľmi alebo spolužiakmi a prezreli si výstavu k dejinám fakulty.

Text: Barbora Tancerová, fotografie: Viktória Oroszová

Ďalšie fotografie

Krátky film zo stretnutia