SPOMIENKA NA ETNOLOGIČKU VIERU GAŠPARÍKOVÚ

PhDr. Viera Gašparíková, DrSc., zomrela vo veku 94 rokov. Bola doteraz najstaršou žijúcou absolventkou národopisu na FiF UK. Krátko po skončení štúdia pracovala na Filozofickej fakulte UK ako odborná asistentka.


27. 02. 2023 17.17 hod.

Viera Gašparíková dlhodobou prácou nad textovým spracovaním, vedecko-porovnávacími komentármi a štúdiou zhodnotila v edícii Slovenské ľudové rozprávky I–III (1993, 2002, 2004) rozprávačský fond, ktorý v rámci terénnych výskumov zaznamenali v medzivojnovom období študenti Slovanského seminára pod vedením prof. F. Wollmana.  Bola jednou z iniciátoriek vzniku a aktívnou členkou redakčného kolektívu Medzinárodného informačného bulletinu Slavistická folkloristika, ktorý je informačným fórom Komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Na poli slavistického štúdia sa angažovala tiež ako podpredsedníčka Slovenského komitétu slavistov.