Špeciálna hodina dejepisu v Historickom seminári ÚK FiF UK

V knižnici Historického semináru sa uskutočnila vyučba dejepisu pre žiačky a žiakov zo ZČ Dudova v Bratislave.


01. 07. 2024 22.26 hod.

Seminárna knižnica katedier histórie z našej fakulty patrí k najstarším a najväčším seminárnym knižniciam. Jej fond neustále narastá od roku 1921, kedy vznikli pracoviská historických vied na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Dňa 16. 5. 2024 sa v jej priestoroch uskutočnila špeciálna hodina dejepisu.

Hodina bola venovaná žiakom a žiačkám 6. ročníka Základnej školy Dudova v Bratislave. Jej súčasťou bola prezentácia činnosti Historického seminára ÚK FiF UK vrátane profilácie jeho knižničného fondu, ukážka tlače zo 16. storočia či práca so súbormi starých máp (na demonštráciu zmien hraníc štátov). Vo vojenských mapách skúmali zase študentská skupina skúmala značenie bojových lokalít. Knižnica sa aj týmto spôsobom otvára smerom k nádejným budúcim študentov a používateľkám.