Slovenská literárna renesancia

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK organizuje medzinárodnú konferenciu zameranú na podoby slovenskej literárnej renesancie.


08. 02. 2024 13.51 hod.

Konferencia sa zameriava na nasledovné problémové okruhy: korene renesancie a jej zrod (u nás a v okolitých krajinách); latinskú a nelatinskú literatúru; problémy periodizácie, vymedzenia a areálovosti; „renesančnosť“ a jej podoby v písomných prejavoch; humanizmus a humanistickú literárnosť (jej podoby a vplyv na písanie v 17. a 18. storočí); vzdelanosť a literatúru; dostupnosť renesančnej knižnej/literárnej produkcie; literatúru a iné druhy umenia v renesancii.

Pozvánka