Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slávnostná inaugurácia Cervantesovho inštitútu na pôde FiF UK

V stredu 9. októbra o 12.00 bude na pôde Filozofickej fakulty slávnostné otvorenie Auly Cervantesovho inštitútu v Bratislave. Cervantesov inštitút je verejná inštitúcia zriadená vládou Španielska v roku 1991 s cieľom podpory a výučby španielskeho jazyka, ako aj šírenia kultúry španielsky hovoriacich krajín.


08. 10. 2019 13.40 hod.

Slávnostná inaugurácia Cervantesovho inštitútu na pôde FiF UK

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie Auly Cervantesovho inštitútu v Bratislave na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Podujatie sa uskutoční v stredu 9. októbra 2019 o 12.00 h v miestnosti č. 236 na FiF UK, Gondova 2, Bratislava, za účasti J. E. Luisa Belzuza de los Ríos, veľvyslanca Španielskeho kráľovstva na Slovensku, Doc. Mgr. Jozefa Tancera, PhD., prorektora pre medzinárodné vzťahy UK, p. Carlosa Ortegu Bayóna, riaditeľa Cervantesovho inštitútu vo Viedni, prof. Mgr. Martina Zouhara, PhD., dekana FiF UK a iných hostí.

Cervantesov inštitút je verejná inštitúcia zriadená vládou Španielska v roku 1991 s cieľom podpory a výučby španielskeho jazyka, ako aj šírenia kultúry španielsky hovoriacich krajín. Je prítomný v 90 mestách v 43 krajinách na 5 kontinentoch, čím predstavuje celosvetovo najväčšiu organizáciu, ktorá sa venuje podpore výučby španielskeho jazyka a kultúry. V roku 2005 mu bola udelená Cena Princa Astúrskeho, a to v kategórii Komunikácia a humanitné vedy.

V Bratislave má Cervantesov inštitút zriadenú Aulu Cervantes, ktorá bola založená v roku 2004 na základe dohody o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Toto centrum ponúka rôzne akademické a kultúrne aktivity orientované na študentov a učiteľov španielčiny, hispanistov i širokú verejnosť. Od tohto školského roka sa Aula Cervantes presťahovala do priestorov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, čím sa ešte viac priblížila študentom a milovníkom španielskeho jazyka a kultúry a posilnila vzťahy medzi oboma krajinami.