Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

REKONŠTRUOVANÉ PRIESTORY KATEDRY ARCHEOLÓGIE

Rekonštrukcia priestorov na prízemí fakulty na Gondovej ulici zmenila starú knižnicu katedry archeológie na moderné pracovisko s laboratóriom, knižnicou, študovňou a novou učebňou.


13. 07. 2018 11.29 hod.

 

Katedra archeológie má modernú knižnicu, laboratórium a vystavenú zbierku archeologických nálezov

Rekonštrukcia priestorov na prízemí fakulty na Gondovej ulici zmenila starú knižnicu katedry archeológie na moderné pracovisko s laboratóriom, knižnicou, študovňou a novou učebňou. Nové priestory boli slávnostne otvorené 28. júna 2018 za účasti rektora UK, vedenia Filozofickej fakulty a mnohých hostí.

Na chodbe v knižnici bola v nových vitrínach inštalovaná tzv. porovnávacia archeologická zbierka katedry, ktorá bola doteraz kvôli nedostatku priestoru neprístupná. Zbierka v zhutnenej podobe prezentuje kultúrno-chronologický vývoj od paleolitu až po obdobie novoveku nielen na území Slovenska, ale aj v širšej oblasti Európy. „Porovnávacie zbierky patria k základnému vybaveniu na všetkých popredných univerzitách v Európe. Všade slúžia na praktickú výučbu študentov. Táto zbierka bola postupne budovaná, podobne ako knižnica, od roku 1929. Seminárna knižnica v súčasnosti obsahuje vyše 30 tisíc zväzkov kníh a patrí k druhej najlepšej archeologickej knižnici na Slovensku,“ uviedol prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., súčasný vedúci katedry archeológie. Laboratórium bude slúžiť na spracovanie archeologického materiálu a výučbu praktického predmetu „Diagnostika archeologického materiálu“. Postupne bude vybavené aj príslušnou technikou, napr. mikroskopmi. Novootvorené priestory dopĺňajú informačné panely, ktoré ilustrujú bohatú vedecko-výskumnú činnosť katedry.
-bt-

Foto: Ester Mateášiková