Štúdium v ZS 2021/2022 (bakalárske, magisterské a DPŠ)

Dôležité informácie na jednom mieste pre jednoduchší štart študentov a študentiek do nového akademického roka.


31. 08. 2021 16.04 hod.

Ochorenie COVID-19

Ak máte pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, vyplňte, prosím, tento FORMULÁR.


Základné informácie k začiatku zimného semestra 2021/2022

Základné informácie a dôležité termíny

Harmonogram akademického roka


Organizácia výučby v zimnom semestri

Opatrenie dekana o organizácii výučby v ZS 2021/2022


Manuál pre dištančnú výučbu

Manuál pre dištančnú výučbu pre študentky a študentov


Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov

Príručka pre prváčky a prvákov 

Základné informácie k štúdiu - prezentácia zo zápisov


Príručka pre končiace študentky a končiacich študentov

Príručka pre končiace študentky a študentov


Študijné oddelenie a vybavovanie študijných záležitostí

Študijné oddelenie – kontaktné osoby


Informácia pre záujemcov o DPŠ

Rozhodnutia o prijatí na doplňujúce pedagogické štúdium DPŠ 2021/2022 (základný aj rozširujúci modul) budú zasielané do 15. septembra 2021. Spolu s rozhodnutím budú zaslané aj základné informácie k organizácii štúdia a termínom prvého stretnutia.