Prihlasovanie na študentské mobility a stáže Erasmus+

Referát zahraničných stykov FiF UK oznamuje začiatok prihlasovania na študentské mobility a stáže cez program Erasmus+.


30. 11. 2015 12.19 hod.
Zverejnenie výberového konania Erasmus+ (2016/17)


Oznam:

Referát zahraničných stykov FiF UK oznamuje, že od dnešného dňa je otvorené prihlasovanie na študentské mobility  a tiež študentské stáže cez program Erasmus+ na celý nadchádzajúci akad. rok 2016/17 (na zimný aj letný semester mobility). Prihlasovanie trvá do 15. januára 2016. Prihlášku na mobilitu a stáž, zoznam príloh k prihláške, rovnako aj ďalšie potrebné informácie týkajúce sa výberového konania nájdete na webovej stránke FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy (Erasmus+ - študenti - výber študentov na Erasmus).