PRIHLASOVANIE NA PROMÓCIE

Bakalárske a magisterské promócie na FiF UK prebehnú v termíne 11. a 12. októbra 2023.


06. 09. 2023 18.15 hod.

Absolventky a absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia sa môžu do 24. septembra 2023 záväzne prihlásiť na promócie, ktoré sa budú konať 11. a 12. októbra 2023.

O presnom dni a čase konania slávnostnej ceremónie budeme informovať po uzatvorení prihlasovania. Na prípadné otázky v súvislosti s prihlasovaním zodpovie p. Pallayová zo Študijného oddelenia Filozofickej fakulty UK (zuzana.pallayovauniba.sk).“


Formulár na prihlasovanie