Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prihlasovanie na Erasmus+ stáž študenta/absolventa na akademický rok 2018/19 otvorené!

od 10.01.2018 do 15.03.2018 je možné podať si prihlášku na Erasmus+ stáž študenta/absolventa


11. 01. 2018 19.31 hod.

Oznamujeme, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo výzvu na prihlasovanie na študentské mobility Erasmus+ stáž a na absolventskú stáž na akademický rok 2018/2019. Prihlasovanie pre oba typy stáže Erasmus+ je otvorené do 15.03.2018. Podpísanú prihlášku na stáž je potrebné odovzdať na Referáte zahraničných vzťahov Filozofickej fakulty, prílohy k prihláške je postačujúce zaslať ako prílohu emailu na rzsfphil.uniba.sk. Všetky potrebné informácie a dokumenty sú zverejnené na webe FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy – Erasmus+ - Erasmus+ stáž študenta/Erasmus+ stáž absolventa – Ako sa prihlásiť na stáž.