Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu otvorené!

Oznamujeme, že je v termíne 15.12.2020 – 15.02.2021 je možné si podať prihlášku na mobilitu Erasmus+.


20. 12. 2020 08.35 hod.

ERASMUS+ MOBILITA (ŠTÚDIUM)

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 15.12.2020 do 15.02.2021 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu – štúdium na akademický rok 2021/22 (pre zimný aj letný semester pobytu).

Prihláška na Erasmus+ je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+ (pre prihlásenie použite vaše údaje do AIS2). Prihláška je kompletná len v prípade, že po prihlásení do Mobility Online vložíte aj žiadané dokumenty. Posledný deň, kedy je možné dokumenty do Mobility Online vložiť je 15.02.2021, 00:00 CET.

Zoznam dostupných univerzít na mobilitu je dostupný na webe FiF UK (sekcia medzinárodné vzťahy – Erasmus+ – Medziinštitucionálne zmluvy).

Erasmus+ pobyt je skvelá príležitosť na získanie nových študijných aj osobných skúseností a zlepšenie svojich vedomostí a skúseností predtým, než ukončíte štúdium. Ak stále váhate či Erasmus+ pobyt absolvovať a potrebujete viac informácií kontaktujte Referát zahraničných vzťahov FiF UK na rzs@fphil.uniba.sk alebo sa príďte informovať osobne (Gondova 2, 1.poschodie, č. dverí 115).