Prednáška z cyklu Reči o reči

Na Katedre slovenských dejín FiF UK sa 17. apríla 2024 uskutoční siedma prednáška z cyklu Reči o reči.


03. 04. 2024 18.57 hod.

Hostkou podujatia na tému Urodzení polygloti na cestách bude Mgr. Anna Fundárková, MA, PhD. z Historického ústavu SAV. Prednáškový cyklus organizujú Mgr. Ivana Lukáč Labancová, PhD. a Mgr. Peter Benka, PhD. ako jeden z výsledkov grantu APVV-20-0598 s názvom Úloha slovenčiny v Uhorsku v ranom novoveku.

Pozvánka na prednášku