Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podateľňa FiF UK opäť otvorená pre zamestnancov

Od pondelka 27. 4. 2020 bude podateľňa Filozofickej fakulty UK denne prístupná pre interných zamestnancov fakulty, pre verejnosť zostáva naďalej zatvorená.


24. 04. 2020 13.35 hod.

Podateľňa FiF UK na Gondovej ulici 2 bude od pondelka 27. 4. 2020 prístupná pre interných zamestnancov fakulty každý pracovný deň od 9,00 h do 13,00 h pri dodržaní prísnych hygienických pravidiel. Pre študentov a verejnosť nie je podateľňa naďalej otvorená, listy a dokumenty fakulta od nich prijíma výlučne poštou.

Poštová adresa:
Filozofická fakulta UK

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1