Kolokvium o perspektívach výskumu v informačnej vede

Vo štvrtok 18. apríla 2024 navštívila našu univerzitu 40-členná študentská skupina z Holandska. Pri tejto príležitosti zorganizovala Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK medzinárodné študentské kolokvium.


23. 04. 2024 22.11 hod.

Návštevu študentov a študentiek odboru informačná veda z Holandska zorganizovala študentská asociácia informačnej vedy na Univerzite v Groningene, ktorá je partnerskou univerzitou Univerzity Komenského v rámci siete ENLIGHT. Katedra knižničnej a informačnej vedy pri tejto príležitosti usporiadala medzinárodné študentské kolokvium s názvom Perspektívy výskumu v informačnej vede. Pracovníci a pracovníčky katedry, teda docentka Lucia Lichnerová, profesorka Jela Steinerová, profesor Jaroslav Šušol a doktorka Katarína Vass, spolu s internými doktorandmi – magistrom Jakubom Zábojníkom, Tomášom Mirgom a magisterkou Ekaterinou Tverdokhlebovou –  počas neho prezentovali výsledky svojich výskumných projektov (Sociálne reprezentácie etických výziev digitálnej informačnej revolúcie, Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti, Šľachtické knižnice 18. a 19. storočia na západnom a strednom Slovensku).

Diskusie o aktuálnych výskumných problémoch viedli ku konštatovaniu, že koncepcia štúdia a výskumu informačnej vedy v Groningene sa v porovnaní s naším odborom výraznejšie profiluje smerom k informatickému ponímaniu. Napriek tomu našli obe strany množstvo prienikov, ktoré môžu byť zárukou efektívnej budúcej spolupráce.