OHODNOŤTE VÝUČBU V ŠTUDENTSKEJ ANKETE DO 15. MÁJA 2022

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. Nájdite si čas na vyplnenie anonymného dotazníka.


06. 05. 2022 09.14 hod.

Milé študentky, milí študenti,

študentská anketa za letný semester akademického roka 2021/2022 je spustená od piatka 6. mája 2022 a bude otvorená do nedele 15. mája 2022, teda do oficiálneho začiatku skúškového obdobia za letný semester.

Chcel by som Vás poprosiť o vyjadrenie vášho názoru na jednotlivé predmety realizované v letnom semestri, na vaše študijné programy i na celkovú kvalitu dištančného i prezenčného vzdelávania počas letného semestra. Uvítame vaše hodnotenia a konštruktívne podnety, ktoré nám každý semester poskytujú dôležitú spätnú väzbu.


ANKETA

FiF UK organizuje študentskú anketu po skončení výučbovej časti každého semestra. Na vyplnenie ankety sa prihláste heslom ako do AIS, anketa je anonymná a nemožno identifikovať autora či autorku konkrétnych komentárov a hodnotení.

Vopred ďakujem za vyplnenie ankety a za vaše podnety.
Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan FiF UK

Stanoviská vedenia fakulty a katedier k študentským anketám za predchádzajúce semestre