Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

NULTÁ HODINA V CENTRE UNIVERSAAL

Budúce kultúrne, vzdelávacie a spoločenské centrum odštartovalo 9. mája svoju existenciu.


15. 06. 2018 23.03 hod.

UniverSaal na Gondovej odštartoval Nultou hodinou

Budúce kultúrne, vzdelávacie a spoločenské centrum UniverSaal, ktoré vzniká v historickej budove  Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na nábreží Dunaja, odštartovalo svoju existenciu Nultou hodinou, plnou hudby, divadla a humoru. Vydarené podujatie potvrdilo, že priestor má na takéto podujatia  skvelé podmienky a veľký potenciál.

V takmer letný večer 9. mája začala Nultá hodina vystúpením violončelistu Jozefa Luptáka. Po vážnej hudbe publikum rozosmiali súčasní aj bývalí členovia anglického divadla ActofKAA, ktoré pôsobí na katedre anglistiky a amerikanistiky. Stand-up komik Tomáš Hudák síce pre rokmi nedokončil svoje  štúdium na katedre žurnalistiky, na Filozofickú fakultu však nezanevrel a svojím vystúpením výdatne prispel k dobrej nálade v malom átriu. A dobre naladení hostia potom  ochotnejšie podporili rekonštrukciu budovy budúceho UniverSaalu v rámci live-fundingovej akcie.  Ambasádormi projektu sa stali absolventi Filozofickej fakulty Martin Bútora a Oľga Baková. Občianske združenie  Univerzál tak získalo prvé prostriedky na odštartovanie rekonštrukcie budovy – pamiatkový prieskum, statické zameranie a vypracovanie architektonickej štúdie. Večer potom pokračoval v dobrej nálade pri hudbe DJ  Pjoniho a debatách učiteľov, študentov, absolventov a ďalších hostí. V samotnej budove, ktorá je po vyprataní pripravená na rekonštrukciu, bola inštalovaná malá fotografická výstava z prác študentov.

Čím bude UniverSaal?

Projekt nového centra predstavili bývalí absolventi Filozofickej fakulty Fedor Blaščák a  Monika Kapráliková, dnes zároveň členovia o.z. Univerzál. Cieľom je  vytvoriť multifunkčné kultúrne centrum a otvorený kreatívny priestor. UniverSaal bude fungovať v malom átriu a v bývalých dôstojníckych stajniach patriacich k rozsiahlej budove bývalého veliteľstva cisársko-kráľovskej armády, na túto rakúsko-uhorskú tradíciu nenápadne odkazuje svojím  názvom. Priamy vstup do priestoru je z Fajnorovho nábrežia, bránou od Dunaja sem kedysi vchádzali koče a neskôr autá. Dvoma schodišťami – širokým ozdobným, zrejme kedysi pre dôstojníkov, a malým úzkym pre personál a nižšie šarže – sa dá prejsť do hlavnej časti budovy. UniverSaal je teda spojený s fakultou a zároveň prístupný aj pre verejnosť.  „Chceme vytvoriť príjemné miesto pre stretnutia a  debaty, scénu pre študentské divadlá a rôzne produkcie. UniverSaal má tiež byť priestorom stretnutí a dialógu akademického sveta so širšou verejnosťou,“ hovorí prof. Martin Slobodník, prodekan FiF UK a zároveň správca o.z. Univerzál. „Veríme, že obohatí profil akademickej komunity a stane sa novou adresou na mape nezávislých kultúrnych centier.“

Rekonštrukciu objektu plánuje fakulta a občianske združenie dokončiť v druhej polovici roku 2020, najneskôr však v roku 2021, kedy bude Filozofická fakulta UK oslavovať storočnicu.

Barbora Tancerová