Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Naša študentka zvíťazila v prekladateľskej súťaži

Doktorandka Mgr. Renáta Mokošová sa stala víťazkou prekladateľskej súťaže, ktorú každoročne organizuje Česká společnost novořeckých studií.


28. 09. 2022 13.41 hod.

Na preklad bola vybraná súčasná grécka próza – poviedka autora Dimosthenisa Papamarkosa zo zbierky Γκιακ, ktorá sa ukázala byť tvrdým orieškom hlavne pre historické a kultúrne reálie, jazyk bohatý na dialektizmy a osobitý štýl. Do súťaže bolo prihlásených osem prekladov, z toho sedem do češtiny a jeden do slovenčiny.

Komisia tento rok udelila len jednu cenu, a to prvé miesto pre Mgr. Renátu Mokošovú, doktorandku na Katedre klasickej a semitskej filológie FiF UK. Ocenila celkovú čitateľnosť jej prekladu a úsilie priblížiť čitateľovi dobové reálie.

Organizátor Prekladateľskej súťaže Česká společnost novořeckých studií sídli na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity. Do jej súťaže sa môžu každoročne prihlásiť novogrécisti, študenti i absolventi aj širšia verejnosť.

Víťazke srdečne blahoželáme!

Víťazný preklad poviedky