Záverečný kurz a záverečná skúška UNICERT® III 2022

Katedra jazykov FiF UK vypisuje termín záverečného kurzu a záverečnej skúšky UNICERT® III na získanie certifikátu Unicert v dvoch moderných cudzích jazykoch.


20. 09. 2022 10.26 hod.

anglický jazyk pre humanitné a spoločenské vedy

nemecký jazyk pre humanitné a spoločenské vedy

Prihlásiť sa môžu študenti nefilologických odborov FiF UK, ktorí absolvovali na Katedre jazykov štyri semestre v danom jazyku. Prihlasovanie do 7. októbra 2022.

Viac informácií a prihlasovanie