Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kurzy slovanských jazykov

Katedra slovanských filológií v zimnom semestri 2018/2019 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť.


14. 09. 2018 08.22 hod.

BULHARČINA – CHORVÁTČINA – MACEDÓNČINA – POĽŠTINA – SLOVINČINA – SRBČINA

pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

Trvanie kurzu: 24. septembra 2018 – 21. decembra 2018

Rozsah kurzu: 13 týždňov, 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny (90 minút)
Deň a čas konania kurzu: po dohode s vyučujúcimi (počas zápisu)
Cena kurzu: 130 € (26 vyučovacích hodín)
Deň zápisu: 24. 9. 2018 o 17.30 hod. v miestnosti č. 214, FiF UK, Gondova 2

Ďalšie informácie poskytne koordinátorka kurzov: PhDr. Alica Kulihová, PhD., alica.kulihovauniba.sk