Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Katedra slovanských filológií v letnom semestri 2017/2018 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť.


05. 02. 2018 10.42 hod.

Katedra slovanských filológií v letnom semestri 2017/2018 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť:

BULHARČINA – CHORVÁTČINA – MACEDÓNČINA – POĽŠTINA – SLOVINČINA – SRBČINA

pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

Trvanie kurzu: 19. februára 2018 – 18. mája 2018

Rozsah kurzu: 13 týždňov, 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny (90 minút)
Deň a čas konania kurzu: po dohode s vyučujúcimi (počas zápisu)
Cena kurzu: 130 € (26 vyučovacích hodín)
Deň zápisu: 19.2.2018 o 17.30 hod. v miestnosti č. 214, FiF UK, Gondova 2

Ďalšie informácie
koordinátorka kurzov: PhDr. Alica Kulihová, PhD., alica.kulihova@uniba.sk