KURZ LATINSKÉHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ

Katedra klasickej a semitskej filológie otvára kurz latinského jazyka pre začiatočníkov.


09. 09. 2023 11.03 hod.

 

KATEDRA KLASICKEJ A SEMITSKEJ FILOLÓGIE

FILOZOFICKEJ FAKULTY UK

otvára

 

KURZ LATINSKÉHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ


pre začiatočníkov

 

Trvanie kurzu: od 10. októbra 2023

Rozsah kurzu: 14 týždňov: 1× týždenne 2 vyučovacie hodiny,
t. j. 28 v. h. celkovo (1 v. h. = 45 minút)

Deň a doba konania kurzu: utorok 17:00 – 18.30 hod. 
Dohoda o termíne možná. 

Miesto konania kurzu:
on-line (Skype/MS Teams)

Vyučujúci: Mgr. et Mgr. Renáta Španová Mokošová

Cena kurzu: 182,00 € (6,50 € za vyučovaciu hodinu)

 

Obsahová náplň kurzu:

1. gramatika: základy skloňovania a časovania, tvorba jednoduchých viet, porovnávanie gramatických javov v latinčine s inými známymi jazykmi
2. reálie: poznávanie základov kultúry starovekého Ríma, mytológie, literatúry, spôsobu života
3. Latine loqui: základy elementárnej konverzácie; čítanie jednoduchých súvislých textov v latinčine


 

______________________________________________
Bližšie informácie: ludmila.buzassyovauniba.sk (0907 981396), 02/ 59339 434

Ak máte záujem prihlásiť sa na kurz latinského jazyka, treba:


 1) zaslať vyplnenú prihlášku na adresu ludmila.buzassyova@uniba.sk min. 5 dní pred začiatkom kurzu a dostať následne potvrdenie o jej registrácii,

2) zaplatiť školné.

Školné za kurz (182€) musí byť uhradené do prvej vyučovacej hodiny bankovým prevodom. V prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov kurzu sa školné bude vracať! 

Platiť môžete bankovým prevodom, číslo účtu budú zverejnené neskôr; do poznámky môžete uviesť „Latinský jazyk začiatočníci - [Vaše meno]“.

 

Prihláška začiatočníci