Kto je človek?

Dňa 16. 4. 2024 sa uskutoční beseda o zmysle života, šťastí a sebapoznaní v súčasnom svete.


03. 04. 2024 18.48 hod.

Cítime v sebe impulz konať, pomáhať, zušľachťovať. Ako to však robiť, aby to malo naozaj zmysel?  Podľa čoho rozlišovať a následne konať?

Pozývame na besedu s prof. PhDr. Emilom Višňovským Ph.D. a RNDr. Emilom Pálešom CSc., ktorí budú diskutovať o týchto a podobných otázkach. Cieľom je priniesť rôzne uhly pohľadu, rešpektujúco a v duchu skutočnej lásky k múdrosti sa spoločne pozrieť na možné spôsoby vnímania. Podujatie sa bude niesť v duchu spytovania sa na človeka v rámci všetkých jeho častí.

Kapacita miestnosti je obmedzená na 40 osôb, preto si účasť zarezervujte prostredníctvom tohto online formulára.

Prof. Phdr. Emil Višňovský, PhD. je profesorom filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a emeritným vedeckým pracovníkom Ústavu sociálnej komunikácie SAV. Jeho zameraním je prevažne filozofia mysle a konania, filozofický pragmatizmus a sociálna filozofia.

RNDr. Emil Páleš CSc. je slovenský vedec zaoberajúci sa integrálnymi štúdiami človeka, synchronicít a periodicít v dejinách. Poznatky publikuje vo svojich knihách Angeológia dejín. Predmetom je skúmanie cyklických intuícií a inšpirácií v priebehu času a ich vyhodnotenie,na ktoré nazerá ako štatisticky, matematicky, tak aj filozoficky a z duchovných uhlov pohľadu.

Pozvánka na podujatie