KONFERENCIA O UMENÍ V 70. ROKOCH 20. STOROČIA

Katedra dejín umenia FiF UK pozýva na konferenciu Resonances 4: Equal and Poor – A comparative perspective on Art in Communist Europe and the Global South in the long 1970s.


16. 03. 2023 14.03 hod.

Konferencia, ktorej partnerom je Katedra dejín umenia FiF UK, sa uskutoční 17. – 18. marca 2023 (prezenčne a online) v Piotr Piotrowski Center of Research on East-Central European Art na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani. Je organizovaná v rámci vedecko-výskumného projektu Visegrad Strategy Grant „Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s“.

Program konferencie a abstrakty prednášok