Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KATEDRA RUSISTIKY VEDIE MEDZINÁRODNÝ PROJEKT O AUGUSTE 1968

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK získala podporu z programu Európa pre občanov s projektom A Game-Changing Year: Czechoslovakia in 1968 and Europe.


14. 08. 2018 20.43 hod.

Katedra rusistiky vedie medzinárodný projekt o Auguste 1968

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK získala podporu z programu Európa pre občanov s projektom A Game-Changing Year: Czechoslovakia in 1968 and Europe. Uspela vo výzve Európska pamäť. Cieľom projektu je zistiť, ako udalosti Augusta 1968 vnímali bežní ľudia nielen v Československu, ale aj v ďalších krajinách.

Ako uviedol vedúci riešiteľ projektu doc. Ľubor Matejko, v  rámci  výskumu zverejnia nové neznáme dokumenty a spomienky doteraz nevypočutých svedkov udalostí. „Máme spoluprácu s ukrajinskými kolegami na fondoch odtajnených archívov KGB,“ hovorí. Zvláštnu pozornosť budú venovať bývalým vojakom Varšavskej zmluvy, ktorí sa podieľali na invázii. „Máme ambíciu pracovať s pamätníkmi z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, z Estónska, z Ukrajiny, alebo aj s bývalými vojakmi bulharskej a maďarskej armády," uviedol doc. Matejko.

Do projektu je zapojených ďalších päť krajín - Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Taliansko a Rakúsko.  Projekt získal financovanie z Európskej komisie vo výške 98 280 eur na obdobie 18 mesiacov.